โครงการ 1 โรงพัก 1 วัด 1 โรงเรียน สานสามัคคี ทำดี ปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ และแม่ของแผ่นดิน
- สภ.เสนางคนิคม -
ชุด ชมส. จัดเตรียมสถานที่  ณ  วัดศรีใคร  ต.เสนางคนิคม  (1) ชุด ชมส. จัดเตรียมสถานที่   ณ  วัดศรีใคร  ต.เสนางคนิคม (2)
พ.ต.อ.ณรงค์ฤฑธิ์  มณีโชติ  ผกก.ฯ เดินทางถึงบริเวณที่เปิดโครงการฯ ผกก.ฯ ทำพิธีเปิดโครงการฯ

ผกก.ฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
1 โรงพัก (สภ.เสนางคนิคม จว.อำนาจเจริญ)
ข้าราชการตำรวจ สภ.เสนางคนิคม ร่วมปลูกต้นไม้ 
ณ  วัดศรีใคร
1 วัด (วัดศรีใคร บ้านนาไร่ใหญ่ ต.เสนางคนิคม)
พระภิกษุ - สามเณร ร่วมปลูกต้นไม้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสนางคนิคม
1 โรงเรียน (โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ต.ไรสีสุก)
พ.ต.อ.เรืองฤฑธิ์  มณีโชติ  ผกก. มอบพันธ์กล้าไม้ให้กับ ผอ.รร.ชุมชนไร่สีสุก
เพื่อเป็นการสานสามัคคี ร่วมทำดี ปลูกต้นไม้ฯ
1 โรงพัก 1 วัด 1 โรงเรียน
ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีใคร - ผกก.ฯ - ผอ.รร.ชุมชนไร่สีสุก ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
1 โรงพัก 1 วัด 1 โรงเรียน ร่วมสานสามัคคีฯ
แจกน้ำ ให้เด็กนักเรียนที่มาร่วมปลูกต้นไม้
ผกก.ฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสนางคนิคม ปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ
ปลูกต้นไม้เสร็จทำบุญต่อ (ร่มเย็น ทั้งเป็นสุข)
ต้นไม้ที่ปลูกตามโครงการฯ
เมื่อว่างเว้นหน้าที่ก็เพียรมาดูแล (1 ) เมื่อว่างเว้นหน้าที่ ก็เพียรมาดูแล (2 )
( 3 ) ( 4 )
กลับหน้าหลัก / HOMEPAGE
Free Web Hosting